Siglă
Uniunpedie
Comunicare
acum pe Google Play
Nou! Descarcati Uniunpedie pe dispozitivul Android™!
Gratuit
acces mai rapid decât browser-ul!
 

Evaporare

Index Evaporare

Evaporarea azotului lichid Evaporarea sau evaporația este procesul prin care atomii sau moleculele unui corp în stare lichidă acumulează suficientă energie pentru a ajunge în stare gazoasă.

22 relaţii: Apă, Atmosferă, Atom, Ceață, Condensare, Deșertificare, Distilare, Energie, Evapotranspirație, Fierbere, Fizician, Gaz, Hidrologie, Infiltrație, Lichid, Meteorologie, Moleculă, Poluarea apei, Sol (strat al Pământului), Stare de agregare, Umiditate, Vaporizare.

Apă

* Acest articol se concentrează asupra apei așa cum o percepem în viața de zi cu zi.

Nou!!: Evaporare și Apă · Vezi mai mult »

Atmosferă

Atmosfera (cuvânt grec apărut în sec. al XVII de la ἀτμός, atmos.

Nou!!: Evaporare și Atmosferă · Vezi mai mult »

Atom

Un atom este cea mai mică unitate constitutivă a materiei comune care are proprietățile unui element chimic.

Nou!!: Evaporare și Atom · Vezi mai mult »

Ceață

Ceaţă acoperind la înserat Tower Bridge (Podul Turnului) din Londra. Ceața este un fenomen meteorologic, care constă dintr-o aglomerație de particule de apă aflate în suspensie în atmosferă în apropierea suprafeței solului, care reduce vizibilitatea orizontală sub 1.000 de metri.

Nou!!: Evaporare și Ceață · Vezi mai mult »

Condensare

Condensarea este procesul prin care vaporii de apă din aer sunt transformați în apă în stare lichidă.

Nou!!: Evaporare și Condensare · Vezi mai mult »

Deșertificare

Deșertificarea este un fenomen complex de transformare treptată a unor terenuri cu soluri fertile în deșerturi, determinat de schimbările climatice (secetă puternică și prelungită) și activitățile umane (supraexploatarea terenurilor).

Nou!!: Evaporare și Deșertificare · Vezi mai mult »

Distilare

Un aparat tipic folosit pentru distilare simplă Distilarea este procesul de separare care presupune trecere a unui amestec lichid în stare de vapori prin fierbere, urmată de condensarea vaporilor obținuți.

Nou!!: Evaporare și Distilare · Vezi mai mult »

Energie

Trăsnete în Oradea Cuvântul energie (din ενέργεια, energheia, „activitate”, "εν" având semnificația „în” și "έργον" având semnificația „lucru”) în sensul folosit în fizică, sau, mai general, în știință, tehnică și tehnologie, „energia”, „potențialul care determină schimbări”, este un concept folosit la înțelegerea și descrierea proceselor fizice și chimice.

Nou!!: Evaporare și Energie · Vezi mai mult »

Evapotranspirație

Evapotranspirația este suma dintre evaporație și transpirația plantelor.

Nou!!: Evaporare și Evapotranspirație · Vezi mai mult »

Fierbere

Apă care fierbe. Fierberea (denumită și ebuliție sau ebulițiune) este procesul de trecere a unui lichid în stare de vapori, prin formarea, sub acțiunea căldurii, în întreaga masă a lichidului, a unor bule de vapori care se ridică la suprafață.

Nou!!: Evaporare și Fierbere · Vezi mai mult »

Fizician

Fizician este denumirea uzuală pentru specialiștii care lucrează în domeniul fizicii.

Nou!!: Evaporare și Fizician · Vezi mai mult »

Gaz

Gazul este una din stările de agregare ale materiei.

Nou!!: Evaporare și Gaz · Vezi mai mult »

Hidrologie

Ramurile hidrologiei Hidrologia (din, având semnificația "studiul apei") este ramura geografiei fizice care se ocupă de studiul proprietăților generale ale apelor de la suprafața scoarței terestre, ale mișcării și distribuției apei pe pământ, în timp și spațiu, cu proprietățile biologice, fizice și chimice și interacțiunea apei cu mediul înconjurător, inclusiv lumea vie, legile generale care dirijează procesele din hidrosferă, atmosferă, litosferă și biosferă, precum și prognoza evoluției elementelor hidrologice, în vederea folosirii raționale a acestora în economie.

Nou!!: Evaporare și Hidrologie · Vezi mai mult »

Infiltrație

Infiltrația este procesul prin care apa de pe suprafața solului pătrunde în sol, umplând golurile dintre particulele solide ale solului.

Nou!!: Evaporare și Infiltrație · Vezi mai mult »

Lichid

Un lichid este o substanță aflată în stare de agregare intermediară între starea solidă și cea gazoasă.

Nou!!: Evaporare și Lichid · Vezi mai mult »

Meteorologie

Meteorologia este disciplina care se ocupă de studiul fenomenelor atmosferice, având ca obiect în special procesele climatice, precipitații, temperatură, curenți de aer, descărcărilor electrice (fulgere) și prognoza lor.

Nou!!: Evaporare și Meteorologie · Vezi mai mult »

Moleculă

Aceeași moleculă reprezentată în 3D și 2D Molecula e cea mai mică parte dintr-o substanță care păstrează compoziția procentuală și toate proprietățile chimice ale acelei substanțe.

Nou!!: Evaporare și Moleculă · Vezi mai mult »

Poluarea apei

Poluare în Lachine Canal, Canada Poluarea apei reprezintă orice modificare a compoziției sau a calității apei, ca rezultat al activităților umane sau în urma unor procese naturale, astfel încât aceasta să devină mai puțin adecvată utilizărilor sale.

Nou!!: Evaporare și Poluarea apei · Vezi mai mult »

Sol (strat al Pământului)

Solurile din țările Uniunii Europene Solul este partea superioară, afânată, a litosferei, care se află într-o continuă evoluție sub influența factorilor pedogenetici, reprezentând stratul superficial al Pământului în care se dezvoltă viața vegetală.

Nou!!: Evaporare și Sol (strat al Pământului) · Vezi mai mult »

Stare de agregare

Stări de agregare În fizică și chimie se numește stare de agregare o formă a materiei caracterizată prin anumite proprietăți fizice calitative, care se traduc printr-o anumită comportare la scară macroscopică.

Nou!!: Evaporare și Stare de agregare · Vezi mai mult »

Umiditate

Condensul este dovadă indirectă de existență a unei '''umidități''' ridicate. Umiditatea este cantitatea de vapori de apă conținută într-un eșantion de aer.

Nou!!: Evaporare și Umiditate · Vezi mai mult »

Vaporizare

Vaporizarea este un fenomen de transformare de fază prin care o substanță trece din faza lichidă în faza gazoasă.

Nou!!: Evaporare și Vaporizare · Vezi mai mult »

Redirecționează aici:

Evaporator, Evaporaţie, Evaporație.

De ieșirePrimite
Hei! Suntem pe Facebook acum! »