Siglă
Uniunpedie
Comunicare
acum pe Google Play
Nou! Descarcati Uniunpedie pe dispozitivul Android™!
Descarca
acces mai rapid decât browser-ul!
 

Lexic

Index Lexic

Conform definiției celei mai generale, lexicul este totalitatea cuvintelor unei limbiConstantinescu-Dobridor 1998,.

84 relaţii: Adjectiv, Adverb, Afix, Agricultură, Antonim, Artă, Articol (gramatică), Împrumut (lingvistică), Calc (lingvistică), Clasicism, Compunere (lingvistică), Comunicare, Conjuncție, Constanța Buzea, Construcții, Cultură, Cuvânt, Derivare (lingvistică), Dialect, Dicționar, Enunț (lingvistică), Etimologie, Evul Mediu, Familie lexicală, Ferdinand de Saussure, Fonologie, Formare de cuvinte, Franța, Frazeologie, Grai, Graiul muntenesc, Gramatică, Guillaume Apollinaire, Hobby, Interjecție, Istorie, Joc de cărți, Lexem, Lexicografie, Lexicologie, Limba dacă, Limba engleză, Limba germană, Limba greacă, Limba latină, Limba maghiară, Limba română, Limba tracă, Limba turcă, Limbă (dezambiguizare), ..., Limbă standard, Limbi slave, Lingvistică, Listă Swadesh, Literatură, Medicină, Morris Swadesh, Numeral, Omonimie, Onomatopee, Parte de vorbire, Pictură, Postpoziție, Prepoziție, Profesie, Pronume, Registru de limbă, Religie, Secolul al XIX-lea, Sincronie și diacronie, Sinonim, Societate (sociologie), Sociolect, Sociolingvistică, Sport, Substantiv, Substrat (lingvistică), Suprarealism, Tehnică, Terminologie, Text, Unitate frazeologică, Varietate (lingvistică), Verb. Extinde indicele (34 Mai Mult) »

Adjectiv

În gramatică, adjectivul este o parte de vorbire a cărei caracteristică semantică este raportarea la substantiv, fie exprimând calități și relații ale substantivului (adjectiv calificativ și adjectiv relațional), fie asigurând actualizarea acestuia în vorbire (adjectiv pronominal), și a cărei caracteristică sintactică este subordonarea față de substantivBidu-Vrănceanu 1997, p. 22–25.

Nou!!: Lexic și Adjectiv · Vezi mai mult »

Adverb

În gramatică, adverbul este definit în mod tradițional ca o parte de vorbire care are funcția sintactică de complement circumstanțial în general facultativ, cel mai adesea al unui verb, mai rar al unui adjectiv sau al unui alt adverbBidu-Vrănceanu 1997, p. 27–28.

Nou!!: Lexic și Adverb · Vezi mai mult »

Afix

În lingvistică, un afix (de la verbul latinesc afficere „a atașa”) este un morfem numit „legat”, adică ce funcționează numai atașat unei baze, care poate fi o rădăcină, o temă sau un cuvânt independentBussmann 1998, p. 25.

Nou!!: Lexic și Afix · Vezi mai mult »

Agricultură

Agricultura este știința și arta cultivării plantelor și a creșterii animalelor.

Nou!!: Lexic și Agricultură · Vezi mai mult »

Antonim

În semantică, termenul antonim (Bidu-Vrănceanu 1997, p. 54–55.Constantinescu-Dobridor 1998, articolul.Bussmann 1998, p. 68.Dubois 2002, p. 40–41.Szathmári 2008, articolul Antonímia.. Antonimele au una sau mai multe trăsături comune de sens la care se adaugă trăsături opuse, ceea ce stabilește relația de antonimie. Uneori, trăsătura comună este exprimată de aceeași bază, iar opoziția este marcată de un afix la unul din membrii perechii, ex. hidratat vs. deshidratat, sau de afixe diferite la fiecare membru, ex. a îngropa vs. a dezgropa. Acestea sunt cazuri când antonimia este riguros exprimată lingvistic. Alteori, trăsătura comună este domeniul noțional la care se referă antonimele. De exemplu, în cazul adjectivelor cald vs. rece cu sensul lor propriu, acest domeniu este temperatura. Cuvintele polisemantice pot avea antonime diferite în funcție de sensul cu care sunt folosite, de exemplu густой (gustoi) „des” vs. редкий (redki) „rar”, și густой „dens” vs. жидкий (jidki) „lichid”. Deși rar, se întâlnesc și cuvinte care au sensuri antonimice, de exemplu a împrumuta care înseamnă „a da împrumut” și „a lua împrumut”. La fel sunt corespondentele rusesc și maghiar ale acestui verb, одолжить (odoljit), respectiv kölcsönöz. Alt exemplu este louer „a închiria” care are sensurile „a da în chirie” și „a lua în chirie”, ca și corespondentul său românesc.

Nou!!: Lexic și Antonim · Vezi mai mult »

Artă

Arta este, în esență, cea mai profundă expresie a creativității umane.

Nou!!: Lexic și Artă · Vezi mai mult »

Articol (gramatică)

fără articole În gramatica tradițională, articolul este o „parte de vorbire flexibilă cu rol de instrument gramatical, care însoțește în unele limbi substantivul și arată în ce măsură obiectul denumit de acesta este cunoscut vorbitorilor”Constantinescu-Dobridor 1998, articolul.

Nou!!: Lexic și Articol (gramatică) · Vezi mai mult »

Împrumut (lingvistică)

În lingvistica comparativă, lingvistica istorică și sociolingvistică, termenul împrumut denumește preluarea unor elemente lingvistice de către un idiom (limbă, dialect) de la alt idiomCrystal 2008, p. 58.

Nou!!: Lexic și Împrumut (lingvistică) · Vezi mai mult »

Calc (lingvistică)

În practica traducerii, cuvântul „calc” se referă la traducerea literală (cuvânt cu cuvânt) al cărei rezultat nu este totdeauna corect conform normelor varietății standard a limbii țintă.

Nou!!: Lexic și Calc (lingvistică) · Vezi mai mult »

Clasicism

''The Inspiration of a Poet'' Nicolas Poussin, 1630 Clasicismul este un curent literar-artistic - având centrul de iradiere în Franța, ale cărui principii au orientat creația artistică europeană între secolele al XVII-lea și al XVIII-lea.

Nou!!: Lexic și Clasicism · Vezi mai mult »

Compunere (lingvistică)

În lingvistică, termenul „compunere” denumește un procedeu intern de îmbogățire a lexicului, care constă în formarea de cuvinte noi din două sau mai multe cuvinte existente independent, dintr-un cuvânt și dintr-un element de cuvânt care nu există independent, sau din două asemenea elemente.

Nou!!: Lexic și Compunere (lingvistică) · Vezi mai mult »

Comunicare

Acest articol tratează comunicarea între doi oameni din punct de vedere general.

Nou!!: Lexic și Comunicare · Vezi mai mult »

Conjuncție

În gramatică, conjuncția este un cuvânt sau un grup de cuvinte care leagă între ele două tipuri de entități: în cadrul propoziției – unități sintactice cu aceeași funcție și același rang sintactic, coordonate între ele, iar în cadrul frazei – propoziții cu aceeași funcție sau cu funcții diferite, în acest din urmă caz, una fiind subordonată celeilalteBidu-Vrănceanu 1997, pp. 127–128.

Nou!!: Lexic și Conjuncție · Vezi mai mult »

Constanța Buzea

Constanța Buzea (n. 29 martie 1941 - d. 31 august 2012) a fost o poetă din România.

Nou!!: Lexic și Constanța Buzea · Vezi mai mult »

Construcții

Construcții este denumirea unei ramuri a tehnicii care se ocupă cu proiectarea, execuția, întreținerea și exploatarea diferitor structuri sau lucrări de infrastructură.

Nou!!: Lexic și Construcții · Vezi mai mult »

Cultură

Cultura, care provine de la cuvântul latin colere, ce se traduce prin „a cultiva”/„a onora”, se referă în general la o activitate umană.

Nou!!: Lexic și Cultură · Vezi mai mult »

Cuvânt

În lingvistică un cuvânt este unitatea fundamentală de comunicare a unui înțeles.

Nou!!: Lexic și Cuvânt · Vezi mai mult »

Derivare (lingvistică)

În lingvistică, derivarea este un procedeu de formare a cuvintelor prin adăugarea, uneori suprimarea unui afix la/de la un cuvânt-bază, astfel alcătuindu-se un cuvânt nou, cu sens mai mult sau mai puțin schimbat, din aceeași clasă lexico-gramaticală sau din altaConstantinescu-Dobridor 1980, p. 149.

Nou!!: Lexic și Derivare (lingvistică) · Vezi mai mult »

Dialect

În lingvistică, termenul dialect (Iarțeva 1990, articolul „dialect”.Crystal 2008, pp. 142–143.. Acest înțeles dat termenului este propriu mai ales lingvisticii americaneBidu-Vrănceanu 1997, p. 162.. În alte lingvistici, cum sunt cea românească, cea franceză, cea germană sau cea maghiară, în mod curent, prin dialect se înțelege o varietate regională a limbiiConstantinescu-Dobridor 1998, articolul.Bussmann 1998, p. 307.Dubois 2002, pp. 143–144.Kálmán și Trón 2007, p. 34–35.. Pentru celelalte tipuri de varietăți, autorii care limitează termenul la sensul regional folosesc termenul „sociolect”, relativ recent introdus de sociolingvistică. Se mai întâlnește și sintagma „dialect istoric” sau „dialect temporal”, folosită pentru o limbă într-o anumită perioadă a istoriei sale, ex. „engleza elisabetană”, engleza britanică a secolului al XVII-lea” etc. În acest articol dialectul se tratează ca varietate regională.

Nou!!: Lexic și Dialect · Vezi mai mult »

Dicționar

Dicționar de latină în mai multe volume Un dicționar sau lexicon este o lucrare lexicografică care cuprinde o parte semnificativă dintre cuvintele unei limbi, ale unui dialect, ale unui domeniu al științei, literaturii, artei etc., așezate într-o anumită ordine (de obicei alfabetică), având în general definiția sensurilor cuvântului împreună cu pronunție, etimologie și alte informații, sau o listă de cuvinte însoțite de traducerile lor într-o altă limbă.

Nou!!: Lexic și Dicționar · Vezi mai mult »

Enunț (lingvistică)

Termenul enunț se referă la o secvență a vorbirii despre care nu s-au formulat ipoteze în termeni de lingvistică teoretică, în opoziție cu noțiunea de propoziție, care este definită în teoriile gramaticaleCrystal 2008, pp. 505–506.

Nou!!: Lexic și Enunț (lingvistică) · Vezi mai mult »

Etimologie

Etimologia este originea și evoluția în timp a unei forme lingvistice: cuvânt, aspect sintactic sau morfologic, pronunție.

Nou!!: Lexic și Etimologie · Vezi mai mult »

Evul Mediu

În istoria europeană, Evul Mediu (epoca mijlocie) a fost perioada dintre antichitate și epoca modernă.

Nou!!: Lexic și Evul Mediu · Vezi mai mult »

Familie lexicală

În lexicologie, termenul familie lexicală sau familie de cuvinte desemnează un grup de cuvinte care constituie o sferă considerată mai mare sau mai mică în prinvința originii lor, în funcție de viziunea lingvistului care o stabilește.

Nou!!: Lexic și Familie lexicală · Vezi mai mult »

Ferdinand de Saussure

Ferdinand de Saussure Ferdinand de Saussure (n. 26 noiembrie 1857, Geneva, Elveția, d. 22 februarie 1913 la castelul Vufflens, Morges, cantonul Vaud, Elveția) a fost un lingvist elvețian.

Nou!!: Lexic și Ferdinand de Saussure · Vezi mai mult »

Fonologie

Fonologia, numită și fonetică funcțională, este o ramură a lingvisticii care se ocupă cu studiul sunetelor dintr-o anumită limbă din punctul de vedere al valorii lor funcționale.

Nou!!: Lexic și Fonologie · Vezi mai mult »

Formare de cuvinte

În lingvistică, sintagma „formare de cuvinte” denumește principalul mijloc intern de îmbogățire a lexicului limbii, un ansamblu de procedee de creare a unor unități lexicale noi, pe baza unui material lingvistic preexistent în aceastaBidu-Vrănceanu 1997, p. 207–208.

Nou!!: Lexic și Formare de cuvinte · Vezi mai mult »

Franța

Franța (în), oficial Republica Franceză (în), este o republică constituțională unitară având un regim semi-prezidențial, mare parte din teritoriul său și din populație fiind situată în Europa de Vest, dar care cuprinde și mai multe regiuni și teritorii răspândite în toată lumea.

Nou!!: Lexic și Franța · Vezi mai mult »

Frazeologie

Frazeologia este o ramură a lingvisticii care se ocupă cu studiul îmbinărilor de cuvinte parțial sau total fixe, numite unități frazeologice, frazeme sau frazeologisme.

Nou!!: Lexic și Frazeologie · Vezi mai mult »

Grai

Un grai este o subdiviziune a unui dialect al unei limbi, de obicei având o arie de răspândire redusă.

Nou!!: Lexic și Grai · Vezi mai mult »

Graiul muntenesc

Harta graiurilor dacoromâne Graiul muntenesc face parte din grupul graiurilor sudice ale dialectului dacoromân.

Nou!!: Lexic și Graiul muntenesc · Vezi mai mult »

Gramatică

Gramatica unei limbi este ansamblul de reguli de folosire a acelei limbi.

Nou!!: Lexic și Gramatică · Vezi mai mult »

Guillaume Apollinaire

Guillaume Apollinaire, pseudonimul literar al lui Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Kostrowitzky, (n. 26 august 1880, Roma - d. 9 noiembrie 1918, Paris) a fost poet, prozator și critic de artă, participant activ și precursor al unora din importantele mișcări artistice ale secolului XX, așa cum sunt dadaismul, modernismul și suprarealismul.

Nou!!: Lexic și Guillaume Apollinaire · Vezi mai mult »

Hobby

Hobby este un cuvânt de origine engleză, însemnând „pasiune pentru ceva anume”, ca activitate extraprofesională, în timpul liber (de exemplu, a avea un hobby, adică „a avea o pasiune pentru ceva”).

Nou!!: Lexic și Hobby · Vezi mai mult »

Interjecție

În gramatica tradițională, interjecția este o parte de vorbire neflexibilă folosită de obicei exclamativ, care exprimă o senzație, un sentiment, o stare fizică sau sufletească, o manifestare de voință, un îndemn, o chemare etc.

Nou!!: Lexic și Interjecție · Vezi mai mult »

Istorie

Istoria este știința care studiază evoluția societății umane de la apariția omului până în prezent.

Nou!!: Lexic și Istorie · Vezi mai mult »

Joc de cărți

Jocurile de cărți sunt jocurile care folosesc cărțile de joc ca obiecte primare cu care se joacă.

Nou!!: Lexic și Joc de cărți · Vezi mai mult »

Lexem

Folosită în lexicologie, noțiunea de lexem nu are o definiție general acceptatăBokor 2007, p. 172.

Nou!!: Lexic și Lexem · Vezi mai mult »

Lexicografie

Lexicografia constă în înregistrarea cuvintelor și expresiilor unei limbi, unui dialect, unui domeniu etc., clasarea (în ordine alfabetică), definirea și ilustrarea lor, prin exemple și expresii, ținând cont de mulțimea semnificațiilor lor, precum și de accepțiunile lor în sânul unei limbi date, în scopul alcătuirii dicționarelor.

Nou!!: Lexic și Lexicografie · Vezi mai mult »

Lexicologie

Lexicologia este ramura lingvisticii, în sens mai restrâns a semanticii, care studiază lexicul unei anumite limbi.

Nou!!: Lexic și Lexicologie · Vezi mai mult »

Limba dacă

Limba dacă a fost o limbă indo-europeană vorbită în Antichitate de daci.

Nou!!: Lexic și Limba dacă · Vezi mai mult »

Limba engleză

Limba engleză (în engleză, English) este o limbă vest germanică avându-și originile în Anglia, și care este în prezent limba maternă pentru majoritatea locuitorilor Australiei, Canadei, Commonwealth-ului Caraibean, Irlandei, Noii Zeelande, Regatului Unit și Statelor Unite ale Americii (cunoscute de asemenea drept „Anglosfera”).

Nou!!: Lexic și Limba engleză · Vezi mai mult »

Limba germană

Limba germană (în germană Deutsche Sprache, uzual Deutsch) aparține grupului vestic al limbilor germanice.

Nou!!: Lexic și Limba germană · Vezi mai mult »

Limba greacă

Greaca (Ελληνικά, citit simplificat /elini'ka/) este o limbă indo-europeană, vorbită în Grecia începând cel puțin cu secolul XVII î.Hr..

Nou!!: Lexic și Limba greacă · Vezi mai mult »

Limba latină

Cel mai vechi text latin Latina era limba vorbită în antichitate în regiunea din jurul Romei numită Lazio (Latium), de unde provine și denumirea de „latină” — limba vorbită în Latium.

Nou!!: Lexic și Limba latină · Vezi mai mult »

Limba maghiară

Maghiara (magyar nyelv) este o limbă fino-ugrică, făcând parte din ramura ugrică a acestei familii.

Nou!!: Lexic și Limba maghiară · Vezi mai mult »

Limba română

Limba română este o limbă indo-europeană, din grupul italic și din subgrupul oriental al limbilor romanice.

Nou!!: Lexic și Limba română · Vezi mai mult »

Limba tracă

Limba tracă este o limbă indo-europeană, vorbită în Antichitate, în Dacia și în Peninsula Balcanică de o populație numeroasă.

Nou!!: Lexic și Limba tracă · Vezi mai mult »

Limba turcă

Limba turcă este cea mai vorbită limbă turcică, cu 10–15 milioane de vorbitori nativi în sud-estul Europei (majoritatea în Tracia Răsăriteană) și 60–65 de milioane de vorbitori nativi în Asia de Vest (majoritatea în Anatolia).

Nou!!: Lexic și Limba turcă · Vezi mai mult »

Limbă (dezambiguizare)

Termenul limbă se poate referi la.

Nou!!: Lexic și Limbă (dezambiguizare) · Vezi mai mult »

Limbă standard

În sociolingvistică, limba standard este o varietate a unei limbi elaborată prin activități conștiente de normare, cu scopul de a servi drept mijloc de comunicare comun utilizatorilor acelei limbi, care folosesc eventual și alte varietăți ale acesteiaDubois 2002, pp. 440–441.

Nou!!: Lexic și Limbă standard · Vezi mai mult »

Limbi slave

Limbile slave (sau slavone) formează o familie de limbi înrudite, vorbite de popoarele slave (ruși, ucraineni, bieloruși, polonezi, bulgari, cehi, croați, slovaci, sârbi etc.), care trăiesc în special în Europa Centrală și de Est, în Balcani și în partea de nord a Asiei.

Nou!!: Lexic și Limbi slave · Vezi mai mult »

Lingvistică

Lingvistica este știința care studiază varietățile de limbaj natural și caracteristicile lor sau limba ca sistem comunicațional.

Nou!!: Lexic și Lingvistică · Vezi mai mult »

Listă Swadesh

Lista Swadesh este o serie de cuvinte stabilită de lingvistul american Morris Swadesh în anii 1940-1950, folosită în lingvistica istorică și comparativă.

Nou!!: Lexic și Listă Swadesh · Vezi mai mult »

Literatură

Literatura (sau beletristica) este arta compozițiilor scrise.

Nou!!: Lexic și Literatură · Vezi mai mult »

Medicină

Statuie de marmură care il înfățișează pe Asklepos, zeul grec al medicinei Medicina (latinescul: ars medicina medicina.

Nou!!: Lexic și Medicină · Vezi mai mult »

Morris Swadesh

Morris Swadesh (n. 22 ianuarie 1909, Holyoke, Massachusetts; d. 20 iulie 1967) a fost un lingvist și antropolog din Statele Unite ale Americii, cunoscut mai ales pentru lista Swadesh.

Nou!!: Lexic și Morris Swadesh · Vezi mai mult »

Numeral

În gramatica tradițională, numeralul este o clasă de cuvinte omogenă din punct de vedere semantic, exprimând ideea de număr, dând indicații de cantitate, dar eterogenă în privința morfologiei și a funcțiilor sintactice ale acestor cuvinte, care se comportă, în diferite situații, fie ca adjective, fie ca substantive, fie ca pronume, fie ca adverbe, în funcție de specia de numeral despre care este vorba, dar și în cadrul unor anumite specii pot avea mai multe valori morfologice.

Nou!!: Lexic și Numeral · Vezi mai mult »

Omonimie

În lingvistică, omonimia se referă la un grup de cuvinte care au aceeași ortografie și pronunție, dar au sensuri diferite.

Nou!!: Lexic și Omonimie · Vezi mai mult »

Onomatopee

Onomatopeea este un cuvânt care, prin elementele sale sonore, imită cu aproximație un sunet sau un zgomotConstantinescu-Dobridor 1980, p. 306.

Nou!!: Lexic și Onomatopee · Vezi mai mult »

Parte de vorbire

În gramatica tradițională, partea de vorbire este o clasă de cuvinte stabilită după sensul lor lexical general și după caracteristicile lor morfologice și sintacticeConstantinescu-Dobridor 1998, articolul.

Nou!!: Lexic și Parte de vorbire · Vezi mai mult »

Pictură

''Atelier la Batignolles'' - Henri Fantin-Latour; ulei pe pânză (1870), Muzeul Orsay, Paris. Pictând în Cisiordania Pictura este o ramură a artelor plastice care reprezintă o posibila realitate în imagini artistice bidimensionale, create cu ajutorul culorilor aplicate pe o suprafață (pânză, hârtie, lemn, sticlă etc.). Definiție luată din DEX '98.

Nou!!: Lexic și Pictură · Vezi mai mult »

Postpoziție

În gramatică, postpoziția este un cuvânt gramatical (numit și funcțional) propriu unor limbi, care este plasat după un cuvânt parte de vorbire nominală (substantiv, pronume), pentru a forma cu acesta un complement pe care îl leagă de verbul său regent.

Nou!!: Lexic și Postpoziție · Vezi mai mult »

Prepoziție

În gramatică, prepoziția (Bidu-Vrănceanu 1997, p. 379.Constantinescu-Dobridor 1998, articolul.Dubois 2002, p. 377.Crystal 2008, p. 383.. În gramaticile tradiționale, prepoziția este considerată o parte de vorbire, dar, din cauza caracteristicilor sale, unele gramatici actuale o consideră doar un instrument gramatical. În unele limbi, prepoziției îi corespunde, cu același rol, postpoziția, de exemplu în limba maghiară sau în japoneză. Ponderea acestor elemente în exprimarea relațiilor de caz gramatical contribuie la plasarea limbilor pe scala sintetism–analitism. Din acest punct de vedere, limbile cu declinare dezvoltată, în care ponderea prepozițiilor sau a postpozițiilor este relativ mică, sunt mai sintetice decât cele cu declinare mai redusă sau inexistentă, în care ponderea unor asemenea elemente este relativ mare. Astfel, în această privință, limbile romanice sunt mai analitice decât limba latină. Limbile mai pot fi caracterizate și în funcție de recurgerea numai la prepoziții sau numai la postpoziții, ori după ponderea prepozițiilor față de postpoziții în limbile în care există ambele clase de cuvinte. S-a observat că preferința pentru prepoziții este specifică unui anumit tip sintactic de limbă, cel SVO, în care complementul direct urmează verbul predicativ din structura predicatului, iar tendința de a folosi postpoziții este caracteristică pentru limbile SPV, adică cele cu topica dominantă subiect – complement direct – verb predicativ.Eifring și Theil 2005, cap. 4, p. 2. Limbi în care predomină prepozițiile sunt majoritatea limbilor indo-europene. În schimb, de exemplu în familia limbilor fino-ugrice și în cea a limbilor turcice se găsesc care preferă postpozițiile. Deși majoritatea limbilor indo-europene tind să folosească prepoziții, există totuși printre ele limbi în care sunt și câteva postpoziții. Astfel sunt, de pildă, latina clasică (ex. mortis causa „din cauza morții” sau engleza, ex. ten years ago „acum zece ani”.

Nou!!: Lexic și Prepoziție · Vezi mai mult »

Profesie

Profesia, profesiunea sau meseria este o ocupație, îndeletnicire cu caracter permanent, o activitate bazată pe o educație specializată, pe care cineva o exercită cu regularitate în baza unei calificări corespunzătoare, în scopul obținerii unei remunerații.

Nou!!: Lexic și Profesie · Vezi mai mult »

Pronume

În gramatica tradițională, pronumele (Bidu-Vrănceanu 1997, pp. 389–390.Constantinescu-Dobridor 1998, articolul.Bussmann 1998, p. 957.Crystal 2008, pp. 391–392.Dubois 2002, pp. 382–383.Kugler și Laczkó 2000, p. 152.Bokor 2007, pp. 228–229.. În limbile flexionare și în cele aglutinante, pronumele sunt apropiate morfologic și sintactic de substantive. Unora dintre ele le corespund adjective pronominale, apropiate din aceste puncte de vedere de adjectivele propriu-zise.

Nou!!: Lexic și Pronume · Vezi mai mult »

Registru de limbă

În sociolingvistică, termenul „registru de limbă” denumește un tip de varietate a limbii pentru care se întâlnesc tratări diferite și totodată alți termeni pentru a-l denumi, în funcție de școala lingvistică sau de lingvistBidu-Vrănceanu 1997, p. 407.

Nou!!: Lexic și Registru de limbă · Vezi mai mult »

Religie

Religia este credința în supranatural, sacru sau divin, și codul moral, practicile de ordin ritual, dogmele, valorile și instituțiile asociate cu această credință.

Nou!!: Lexic și Religie · Vezi mai mult »

Secolul al XIX-lea

Antoine-Jean Gros, ''Surrender of Madrid'', 1808 Abraham Lincoln Harta lumii în 1897 Secolul al XIX-lea este o perioadă din istoria omenirii caracterizată prin importante fenomene politice, ideologice și culturale.

Nou!!: Lexic și Secolul al XIX-lea · Vezi mai mult »

Sincronie și diacronie

Termenii sincronie și diacronie, introduși în lingvistică de lingvistul elvețian Ferdinand de Saussure, fondatorul curentului structuralist, prin cursul său de lingvistică generală publicat postum în 1916, denumesc două ipostaze ale unei limbi și două perspective ale studierii ei.

Nou!!: Lexic și Sincronie și diacronie · Vezi mai mult »

Sinonim

Sinonimele sunt cuvinte cu forme diferite, dar care au același sens.

Nou!!: Lexic și Sinonim · Vezi mai mult »

Societate (sociologie)

O societate (umană) reprezintă un grup de persoane între care se manifestă relații permanente (interese comune, valori și scopuri) sau o grupare socială ce ocupă un anumit areal geografic și care se supune unei anumite autorități politice și ai cărei membri au în comun anumite aspirații culturale.

Nou!!: Lexic și Societate (sociologie) · Vezi mai mult »

Sociolect

În sociolingvistică, termenul sociolect denumește o varietate a unei limbi, în afara varietăților regionale, folosită de o anumită categorie de vorbitori.

Nou!!: Lexic și Sociolect · Vezi mai mult »

Sociolingvistică

Sociolingvistica este o ramură a lingvisticii care studiază influența societății asupra limbii.

Nou!!: Lexic și Sociolingvistică · Vezi mai mult »

Sport

Sport Un sport reprezintă o activitate de natură fizică și implica și competiția.Totodată sportul este o activitate care poate influenta stilul de viată,sănătatea sau personalitatea unui om.

Nou!!: Lexic și Sport · Vezi mai mult »

Substantiv

În gramatică, substantivul este o parte de vorbire, adică o clasă lexico-gramaticală deschisă de cuvinte, a cărei definiție diferă de la un tip de gramatică la altul și de la gramatica unei limbi la alta.

Nou!!: Lexic și Substantiv · Vezi mai mult »

Substrat (lingvistică)

În lingvistica istorică și în sociolingvistică, termenul „substrat” denumește totalitatea elementelor lingvistice pătrunse din limba unei populații autohtone în altă limbă, în urma adoptării acesteia din urmăConstantinescu-Dobridor 1998, articolul.

Nou!!: Lexic și Substrat (lingvistică) · Vezi mai mult »

Suprarealism

Suprarealismul este un curent literar și artistic apărut în prima jumătate a sec.

Nou!!: Lexic și Suprarealism · Vezi mai mult »

Tehnică

Prin tehnică (din limba greacă: τέχνη, téchne, „capacitate, meșteșug“) se înțeleg metode și capacități pentru aplicații practice ale științelor naturii și pentru producția unor obiecte industriale, meșteșugărești sau artistice.

Nou!!: Lexic și Tehnică · Vezi mai mult »

Terminologie

Cuvântul „terminologie” are două accepțiuni.

Nou!!: Lexic și Terminologie · Vezi mai mult »

Text

Un text este o succesiune de caractere organizate conform unei limbi și care are drept scop transmiterea de informații.

Nou!!: Lexic și Text · Vezi mai mult »

Unitate frazeologică

În frazeologie, o unitate frazeologică, un frazem sau un frazeologism este o îmbinare mai mult sau mai puțin fixă de cuvinte, care se opune prin această caracteristică îmbinării libere de cuvinte.

Nou!!: Lexic și Unitate frazeologică · Vezi mai mult »

Varietate (lingvistică)

În lingvistică, o varietate este o ramificație a unei limbi, care constituie un sistem lingvistic specific și unitar, folosit de o categorie de vorbitori delimitată după anumite criterii extralingvistice.

Nou!!: Lexic și Varietate (lingvistică) · Vezi mai mult »

Verb

În gramatică, verbul este o parte de vorbire care exprimă în general o acțiune, ca de exemplu a alerga, a construi.

Nou!!: Lexic și Verb · Vezi mai mult »

Redirecționează aici:

Lexic activ, Lexic pasiv, Vocabular.

De ieșirePrimite
Hei! Suntem pe Facebook acum! »